Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2195
Title: Художній простір в ідилії М. Гоголя «Ганц Кюхельгартен»
Authors: Якубіна, Ю. В.
Keywords: Ганц Кюхельгартен
ідилія
романтична поема
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Стаття присвячена аналізу художнього простору в ідилії М. Гоголя «Ганц Кюхельгартен», яка сьогодні досліджується гоголезнавцями в органічно- му зв’язку з його подальшою творчістю. Розглянуто особливості розгор- тання просторових відносин з урахуванням жанрової своєрідності Гого- левого твору, який поєднує риси ідилії та романтичної поеми. Описані локуси художнього простору, які структурують просторовий континуум твору, визначені ключові топоси у моделюванні просторів різних типів. Топос «дім» є важливим атрибутом ідилічного простору і розглядається як суто побутове помешкання; прихисток на схилі життя; у широкому сенсі – антитеза світові, що поза межами локусу. З топосом «дорога» пов’язане не лише географічне маркування художнього простору поеми, а й символічне розімкнення героєм твору локусу ідилічного світу та відкриття простору романтичної мрії. Виявлено формотворчу роль і з’ясовано міфопоетичну семантику образу «вікно» в системі просторо- вих відносин ідилії «Ганц Кюхельгартен». В образі Ганца Кюхельгартена втілено тип героя, що переміщується у ідилічному просторі та просторі романтичної мрії, його шлях асоціюється з біблейською притчею про блудного сина, визначається як скитальство і є духовними мандрами в пошуках самого себе.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2195
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 103 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf230,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.