Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2253
Title: Практичний курс англійської мови: навч. посіб. для студентів І курсу факультету іноземних мов (частина 1)
Authors: Таран, О. М.
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ
Citation: Таран О. М. та ін. Практичний курс англійської мови: навч. посіб. для студентів І курсу факультету іноземних мов (частина 1) / кол. авторів під керівн. О. М. Таран. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 197 с.
Abstract: Посібник розроблений відповідно до рекомендацій Комітету з питань освіти при Раді Європи щодо навчання іноземних мов та Про- грами з англійської мови для університетів. Його мета – формування іншомовної комунікативної компетентності. Призначений для студентів першого курсу факультетів іноземних мов, що навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта. Освітньо- професійна програма: Мова і література (англійська) та 035.04 Германські мови (англійська) та літератури (переклад включно).
Description: Колектив авторів під керівництвом Таран О. М.: Карпенко Н. М., Ларіна Т. В., Литвиненко С. П., Пономаренко О. В., Сливка В. П., Смелянська В. В. Рецензенти: Халимон І. Й. – доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук; Шевченко С. І. – доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2253
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198_TARAN_Praktichniy__kurs.pdf3,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.