Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2254
Title: Практичний курс англійської мови : навч. посіб. для студентів І курсу денного відділення факультету іноземних мов (частина 2)
Authors: Таран, О. М.
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ
Citation: ТАРАН О. М. та інш. Практичний курс англійської мови : навч. посіб. для студентів І курсу денного відділення факультету іноземних мов (частина 2) / кол. авторів під керівн. О. М. Таран. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – 184 с.
Abstract: Посібник розроблений відповідно до рекомендацій Комітету з питань освіти при Раді Європи щодо навчання іноземних мов та Програми з англійської мови для університетів. Його мета – формування іншомовної комунікативної компетнності. Призначений для студентів першого курсу факультетів іноземних мов, що навчаються за напрямом підготовки 6.020303 Філологія*.
Description: Колектив авторів під керівництвом Таран О. М.: Давиденко О. В., Карпенко Н. М., Ларіна Т. В., Литвиненко С. П., Пономаренко О. В., Сливка В. П., Смелянська В. В. Рецензенти: Панова Л. С. – доцент кафедри англійської мови та методики викладання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук; Чувакова Т. Г. – доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2254
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TARAN_Praktichniy__kurs_angl_movi_Part 2_.pdf3,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.