Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2300
Title: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО»
Other Titles: Навчально-методичний посібник
Authors: Турчин, Т. М.
Issue Date: 2021
Publisher: НДУ ім. Миколи Гоголя
Citation: Турчин Т. М. Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»: навч.-метод. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 281 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник створено відповідно до програми нормативної дисципліни Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво». Навчально-методичний посібник присвячений науковій розробці і обґрунтуванню методологічних засад, педагогічних принципів, умов, методів вивчення мистецьких дисциплін. Висвітлюються закономірності викладання мистецьких дисциплін у ЗВО. Звертання не до однієї, а до циклу мистецьких дисциплін свідчить про певне узагальнення, передбачає виокремлення і вивчення того принципово спільного, що притаманне їм усім. Порівняно із окремими методиками викладання (музичних, хореографічних, театральних, образотворчих дисциплін тощо) і їх розгалуженнями по навчальних дисциплінах («Постановка голосу», «Композиція», «Народний танець», «Виразне читання»), де спостерігається перевага практичного, запропонований підхід передбачає ширші теоретикопрактичні узагальнення і висновки. У запропонованому виданні викладено основний зміст дисципліни, зазначено професійні компетенції, якими повинен оволодіти студент; запропоновано контрольні, практичні, лабораторні, індивідуально-дослідні завдання, а також завдання для самостійної роботи студента, виконання яких сприятиме глибшому засвоєнню навчального матеріалу. З метою контролю та самоконтролю набутих знань подано тестові завдання, які передбачають індивідуальну й підсумкову форми перевірки навчальних досягнень студентів. Посібник адресовано викладачам та студентам середніх і вищих педагогічних навчальних закладів напряму підготовки 013 «Початкова освіта». Він може бути використаний учителями предметів художньо – естетичного циклу ЗЗСО, методистами.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2300
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАКЕТ_.МИСТЕЦТВО.pdf1,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.