Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2307
Title: Об’єктивація концептосфери «духовні цінності» в романі В. Винниченка «Заповіт батьків»
Authors: Бойко, Т. В.
Keywords: духовні цінності
концептосфера
об’єктивація
Issue Date: 2021
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Статтю присвячено аналізові якісних і кількісних характеристик об’єк- тиваторів концептосфери духовні цінності, засобів вербалізації низки субконцептів та їх контекстуальних особливостей у романі Володимира Винниченка. Увагу зосереджено на осмисленні системи модифікацій се- мантичних планів лексичних одиниць та їх сполучуваності у художньому тексті. У пропонованій публікації обґрунтовано специфічні випадки оціню- вання моральних якостей персонажів, розкрито авторські інтенції щодо аксіологічно-емотивних вимірів лексем «дружба», «щастя», «любов», «надія», «радість», «допомога», «пошана», «воля» тощо. Доведено, що в романі письменника лексичні одиниці із узуально позитивнооцінними семантичними планами нейтралізують свою позитивну семантику, а негативнооцінні контекстуально зумовлені семантичні виміри зазвичай удвічі перевищують позитивні.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2307
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 104 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf786,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.