Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/233
Title: Україна та Польща крізь призму століть
Issue Date: 2014
Citation: Україна та Польща крізь призму століть: Матеріали Міжнародної на-уково-практичної конференції «Поляки на Чернігово-Сіверщині –―свої‖/―чужі‖», приуроченої до 350-ї річниці східного походу ЯнаІІ Ка-зимира(21лютого 2014р., м.Ніжин) / упорядник Є.М.Луняк ; Ніжин-ськийдержавнийуніверситетіменіМиколиГоголя. –Ніжин : Вид-воНДУім. М. Гоголя, 2014. –248с.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/233
ISBN: 978-617-527-112-4
Appears in Collections:Історико-юридичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luniak_Ukraina_ta_Polscha_kriz_pryzmu_stolit.pdf5,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.