Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2426
Title: «Кольорові» революції: причини та наслідки
Authors: Дудка, Р. А.
Keywords: глобалізація
геополітика
«мережева» революція
Джін Шарп
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті автор піднімає проблеми «кольорових» та «оксамитових» рево- люцій, які прокотилися світом у кінці ХХ на початку ХХІ століть. Пройшло більше 30 років, відколи перемогли перші революції, тому багато дослід- ників вивчають це питання. Проаналізувавши останні праці вітчизняних та зарубіжних авторів, автор зазначає причини революційних подій та називає основні позитивні та негативні наслідки. В статті наголо- шується, що дослідники по-різному оцінюють самі соціальні виступи: де- які вважають їх революціями, а деякі політичними переворотами чи ком- промісами тощо. Також згадується ідеолог зазначених революцій – американський політолог Джін Шарп та його праця «Від диктатури до демократії», в якій він розробив стратегію ненасильницьких переворотів, з метою розвалу СРСР, утвердження демократичних режимів у всьому світі на зразок США. Проаналізувавши її, автор статті стверджує, що це лише етап у сучасній геополітиці глобалізації. Зазначено, що глобалісти загалом працюють на ліквідацію національних держав, тому всі ці рево- люції певний етап у загальному світовому процесі. За наслідками револю- цій у першу чергу можна побачити формування колоніальних територій з однаковими законодавствами, схожими проблемами, слабкою економікою, хаотичним політичним становищем. І як результат руйнування тради- ційних суспільств та послаблення національних держав. «Кольорові революції» стають перманентним явищем у таких державах. Кожна з них супроводжується певними людськими жертвами, але в сумі набирається значна кількість. Отож, необхідно продемонструвати прозору статис- тику та зробити необхідні уроки.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2426
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 105 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf819,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.