Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/243
Title: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА Збірник наукових праць викладачів кафедри економічної теорії та політології Випуск V
Issue Date: 2010
Citation: Актуальні проблеми суспільствознавства : [збірник наукових праць викладачів кафедри економічної теорії та політології / відп. за випуск В. Й. Томек]. – Випуск V. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 99 с.
Abstract: До збірника включено наукові праці викладачів кафедри економічної теорії та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя методологічного спрямування з ряду актуальних проблем еко- номічної та політичної наук. Статті розкривають певні аспекти фор- мування й розвитку економічного мислення; методологію формування обліково-аналітичного механізму менеджменту підприємницької діяльнос- ті, проблеми співвідношення реалізації суспільного та індивідуального добробуту. Досліджуються основні проблеми мікро- і макроекономіки, зако- номірності розвитку світової економіки в умовах загальної глобалізації, зростаюча роль економічних знань у період реформування української економіки та головні тенденції розвитку міжнародних відносин на сучасному етапі.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/243
Appears in Collections:Історико-юридичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100_Aktualni_problemy_syspilstvoznavstva.PDF978,89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.