Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/245
Title: ГРОМАДЯНСЬКІ ПРОТИСТОЯННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ВІД НЕПОРОЗУМІНЬ І РОЗБРАТУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ
Other Titles: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 350-ї річниці Чорної Ради в Ніжині 26 червня 2013 року
Issue Date: 2013
Citation: Громадянські протистояння в історії України : від непорозумінь і розбрату до національної консолідації : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., приуроч. до 350-ї річниці Чорної Ради в Ніжині (26 черв. 2013 р., м. Ніжин) / упор. Є.М. Луняк ; відп. за вип. С.Ю. Зозуля : Укр. ін–т нац. пам’яті ; Ніжин. держ. ун–т імені Ми- коли Гоголя ; Ніжин. краєзн. музей ім. Спаського І.Г. Ніжин. міськ. рада. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М, 2013. – 234 с.
Abstract: У збірнику представлено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен- ції «Громадянські протистояння в історії України: від непорозумінь і розбрату до націо- нальної консолідації», приуроченої до 350-ї річниці Чорної Ради в Ніжині (26 червня 2013 р., м. Ніжин Чернігівської обл.). Збірник буде корисним науковцям, що досліджують аспекти суспільно-політичного розвитку українського соціуму або вивчають проблеми середньовічної історії України, зокрема доби українського козацтва; а також усім, хто цікавиться вітчизняною історією.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/245
ISBN: 978-617-640-105-6
Appears in Collections:Історико-юридичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lunjak.pdf8,88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.