Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2452
Title: Організація самостійної роботи магістрантів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка: методичні вказівки
Issue Date: 2021
Publisher: НДУ ім. Миколи Гоголя
Citation: Організація самостійної роботи магістрантів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка: методичні вказівки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 20 с.
Abstract: Дані методичні вказівки є путівником до виконання самостійної роботи. У них висвітлюється головні шляхи реалізації та основні вимоги до організації самостійної роботи студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Музичне мистецтво)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2452
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАКЕТ_Раструба_сам_робота_2021_1661314715.pdf380,94 kBAdobe PDFView/Open
обклад_2021.pdfОбкладинка972,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.