Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2629
Title: Об’єктивація концепту війна в повісті Григора Тютюнника «Климко»
Authors: Бойко, Н. І.
Самборин, В. Л.
Keywords: концепт
війна
персонаж
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті виявлено та схарактеризовано лексико-семантичні засоби об’єктивації концепту війна в повісті Григора Тютюнника «Климко», про-стежено семантичні зв’язки ядерної, навколоядерної та периферійної зон концепту війна зі складниками емотивно-оцінних лексико-семантичних зон. Концепт війна в повісті має лексичні засоби об’єктивації, сукупність яких репрезентує план вираження відповідного лексико-семантичного по-ля, зосередженого навколо домінанти, представленої ім’ям цього концеп-ту. Навколо імені концепту зосереджені лексичні одиниці, які відображають динаміку подій, сприйняття їх персонажем. Лексеми навколоядерної зони наповнені специфічними функційно-стилістичними вимірами, вони зазна-ють контекстуальної актуалізації своїх асоціативних та емотивно-оцінних семантичних планів. Лексико-семантичне поле концепту засвідчує суб’єктивне бачення, розу-міння, оцінювання й відтворення подій війни в повісті. Особливості об’єк-тивації концепту пов’язані з віком головного персонажа, його емоційними станами й реакціями. Специфіку об’єктивації концепту війна в повісті Григора Тютюнника «Климко» вбачаємо в різнобічних його характеристиках, у зв’язках із кон-цептами, належними до емотивно-оцінних лексико-семантичних зон. Ана-ліз контекстів повісті на основі лексико-семантичного поля концепту війна засвідчує, що автор об’єктивує риси представників української мен-тальності, протиставляючи їх жорстокості загарбників. Людству відомі численні воєнні операції, баталії, у яких брали участь мільйони людей, до яких воно було причетне і які не можна зітерти з пам’яті кожної людини, незалежно від її національності, держави, віку, статі тощо. На жаль, це жахливе явище українці змушені переживати і сьогодні, у ХХІ сторіччі.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2629
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 106 (2022 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf750,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.