Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2686
Title: Готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища
Authors: Бобро, Л. В.
Бобро, А. А.
Мовчан, В. О.
Дубровська, Л. О.
Keywords: вчитель початкових класів
інклюзивне освітнє середовище
Issue Date: 2019
Citation: Бобро А. А., Бобро Л. В., Дубровська Л. О., Мовчан В. О. Готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Наукові записки НДУ ім. М. В. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 2019. №2. С. 104-113.
Abstract: Стаття присвячена аналізу сутності та структури готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. У статті наголошується, що процес формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти нині набуває розширеного контексту. Акцентовано увагу на тому, що категорія готовності до професійної діяльності є системною якістю особистості, яка формується у процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти. Узагальнено теоретичні підходи учених щодо проблеми готовності майбутнього педагога працювати в умовах інклюзивної освіти. Визначено, що готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища – це комплекс взаємодіючих психологічних і професійних якостей спеціаліста, що дозволяють здійснювати практичну діяльність на високому рівні й організовувати навчально-виховний процес з учнями молодших класів враховуючи особливості нинішньої системи інклюзивної освіти. У статті розглянуто деякі теоретичні підходи щодо структури готовності майбутнього педагога до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища і визначено, що готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища – це двосторонній процес, де одна складова характеризує володіння педагогічними технологіями, знання основ психології та корекційної педагогіки, індивідуальних відмінностей дітей звичайних та з особливими освітніми потребами, використання варіативності у процесі навчання, професійної взаємодії в інклюзивно-освітньому процесі, а друга – емоційне прийняття дітей із різними типами порушень у розвитку, спроможність залучати дітей із різними типами порушень до діяльності на уроці та задоволеність власною педагогічною діяльністю, індивідуальний підхід до кожної особистості, використання варіативності у процесі навчання; уміння приєднати дітей із різними типами порушень до діяльності на уроці, зберігати самоконтроль і долати непередбачені перешкоди та вдовольнити власну педагогічну діяльність.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2686
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.