Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2712
Title: Взаємодія закладу дошкільної освіти та сім’ї у вихованні самостійності дітей старшого дошкільного віку: навчально-методичний посібник
Authors: Лісовець, О. В.
Issue Date: Dec-2022
Abstract: У посібнику представлено теоретичні та методичні аспекти проблеми взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї у вихованні самостійності дітей старшого дошкільного віку. Видання містить розгляд сутності і характеристик самостійності та особливостей її прояву і розвитку у старших дошкільників, організаційних засад взаємодії закладу дошкільної освіти з сім’єю. В ньому представлені методичні розробки, спрямовані на оптимізацію взаємодії закладу дошкільної освіти з сім’єю у вихованні самостійності дітей старшого дошкіль- ного віку. Навчально-методичний посібник рекомендовано здобувачам вищої освіти за спеціальністю 012-дошкільна освіта при вивченні фахових дисциплін і під час практик, педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти для викорис- тання в роботі з батьками дітей старшого дошкільного віку.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2712
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.