Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2742
Title: Основи сценічної майстерності
Other Titles: Хрестоматія (для фахівців спеціальності «Дошкільна освіта)
укладання
Authors: Матвієнко, С. І.
Тукач, І. І.
Keywords: сценічна майстерність
акторська майстерність
Issue Date: 2013
Abstract: У хрестоматії зібрано змістовний об’ємний мемуарний і навчальний матеріал з дисципліни «Основи сценічної майстерності», самостійне опанування якого студентами дозволить їм більш глибоко вивчити закони театрально-сценічного мистецтва, набути знань про специфіку, складові та шляхи розкриття актором сценічного образу, про його внутрішню та зовнішню техніку, про природу сценічних переживань, а також засвоїти основи театральної системи К.С. Станіславського як підґрунтя сценічної майстерності актора. Хрестоматія орієнтована на удосконалення фахової підготовки майбутніх педагогів, вихователів дошкільних закладів, самодіяльних акторів щодо розвитку їхнього творчого потенціалу, розширення знань у галузі сценічного мистецтва. Для студентів і педагогів навчальних закладів освіти, культури та мистецтв. Може використовуватися у педагогічних університетах, закладах середньої освіти, позашкільних закладах. Крім того, хрестоматія може бути використана викладачами та студентами в межах вивчення споріднених курсів «Методика театралізованої діяльності» та «Основи педагогічної майстерності» (останній з яких викладається в усіх педагогічних вузах).
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2742
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.