Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/280
Title: Особливості організації дозвілля учнівської молоді на Чернігівщині (початок ХХ століття)
Other Titles: Features of the organization of leisure of students in Chernihiv (beginning of XX century)
Особенности организации досуга учащейся молодежи на Черниговщине (начало ХХ века)
Authors: Матвієнко, Світлана
Matvienko, Svitlana
Матвиенко, Светлана
Keywords: дозвілля, учнівська молодь, Чернігівщина
leisure, youth and students, Chernihiv
досуг, учащаяся молодёжь, Черниговщина
Issue Date: 2011
Publisher: Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія
Series/Report no.: Вип. 19;
Abstract: Досліджено історико-педагогічний аспект організації дозвілля учнівської молоді в Чернігівській губернії на початку XX ст. у контексті розвитку культури означеного періоду. З опорою на архівні джерела автором розкрито особливості добору форм і напрямів організації дозвілля учнів навчальних закладів різного типу. Висвітлено погляди видатних громадських діячів Чернігівщини даного періоду на проблему організації дозвілля учнівської молоді.
Description: Исследован историко-педагогический аспект организации досуга учащейся молодежи в Черниговской губернии в начале XX в. в контексте развития культуры обозначенного периода. С опорой на архивные источники автором представлены особенности подбора форм и направлений организации досуга учащихся учебных заведений разного типа. Отражены взгляды выдающихся общественных деятелей Черниговщины данного периода на проблему организации досуга учащейся молодежи.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/280
ISSN: ББК 95 УДК06
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.