Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/281
Title: Естетичне виховання в Чернігівській приватній жіночій гімназії Н.М. Заостровської (початок XX ст.)
Other Titles: Aesthetic education in Chernigiv private girls ' school N. M. Zaostrovska (early XX centuries).
Эстетическое воспитание в Черниговской приватной женской гимназии Н.М. Заостровской (начало XX в.)
Authors: Матвієнко, С. І.
Matvienko, Svitlana
Матвиенко, Светлана
Keywords: історія музичної освіти, Чернігівщина
the history of music education, Chernihiv region
история музыкального образования, Черниговщина
Issue Date: 2008
Publisher: Проблеми мистецької освіти : Зб. наук.-метод. статей
Series/Report no.: Вип. 3;
Abstract: Зроблено аналіз естетичного виховання в одному з приватних жіночих навчальних закладів Чернігівської губернії - гімназії Н.М. Заостровської на початку XX ст. Архівні дані, які стосуються діяльності гімназії, дозволили визначити зміст, форми та рівень організації позаурочної роботи в ній.
Description: Сделан анализ эстетического воспитания в одном из частных женских учебных заведений Черниговской губернии - гимназии Н.М. Заостровской в начале XX века. Архивные данные, касающиеся деятельности гимназии, позволили определить содержание, формы и уровень организации внеурочной работы в ней.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/281
ISSN: УДК 78(082) ББК 85.31я43
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.