Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/282
Title: Методи музичного навчання та виховання учнівської молоді на Чернігівщині (на початку ХХ ст.)
Other Titles: Methods of musical training and education of pupils in Chernihiv region (early ХХ century)
Методы музыкального обучения и воспитания учащейся молодежи на Черниговщине (в начале ХХ ст.)
Authors: Матвієнко, С. І.
Matvienko, Svetlana
Матвиенко, Светлана
Keywords: історія музичної освіти, Чернігівщина
the history of music education, Chernihiv region
история музыкального образования, Черниговский регион
Issue Date: 2012
Publisher: Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць
Series/Report no.: Вип. 3;
Abstract: На основі аналізу широкого кола архівних документів визначено засади практики навчальних закладів Чернігівщини на початку XX ст. Автором визначено та схарактеризовано методи музичного навчання й виховання, спектр використання яких було значно розширено в навчальних закладах Чернігівщини у досліджуваний період. Запропоновано шляхи використання здобутків регіональної музичної освіти в сучасній практиці.
Description: На основе анализа широкого круга архивных документов определены принципы практики учебных заведений Черниговщины в начале XX в. Автором определен и охарактеризован методы музыкального обучения и воспитания, спектр использования которых был значительно расширен в учебных заведениях Черниговщины в исследуемый период. Предложены пути использования достижений регионального музыкального образования в современной практике.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/282
ISSN: УДК 06 ББК 72 (4Укр)Я54
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.