Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2872
Title: Програма державного екзамену : орієнтовні питання та практичні завдання "Дошкільна педагогіка з методиками дошкільної освіти" (для денної та заочної форм навчання)
Authors: Кононко, О. Л.
Аніщук, А. М.
Матвієнко, С. І.
Пихтіна, Н. П.
Пісоцький, О. П.
Пісоцька, Л. М.
Клюшнікова, Т. А.
Keywords: державна атестація
дошкільна педагогіка
дошкільна лігводидактика
основи природознавства з методикою
основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
народознавство
художня праця
основи дизайну
соціальна компетентність
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Програма державного екзамену : орієнтовні питання та практичні завдання "Дошкільна педагогіка з методиками дошкільної освіти" (для денної та заочної форм навчання) / укл. : О. Л. Кононко, А. М. Аніщук, С. І. Матвієнко, Н. П. Пихтіна, О. П. Пісоцький, Л. М. Пісоцька, Т. А. Клюш нікова. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 45 с
Abstract: Програма державної атестації студентів ОКР "бакалавр" вміщує представлену за розділами програму державного екзамену з дошкільної педагогіки з мето диками дошкільної освіти (для денної та заочної форм навчання), орієнтовні питання та практичні завдання. Доцільна для використання студентами спеціальності "Дошкільна освіта" та викладачами, що забезпечують їх про фесійну підготовку.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2872
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАКЕТ.pdf816,74 kBAdobe PDFView/Open
титулка.pdf195,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.