Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2920
Title: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Authors: Аніщук, А. М.
Keywords: західноєвропейські педагогічні теорії
діти дошкільного віку
вітчизняні теорії дошкільного виховання
дошкільне виховання в Україні
програмне забезпечення дошкільної освіти
особистісно-орієнтована система виховання
інклюзивна освіта
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Аніщук А. М. Актуальні проблеми дошкільної та інклюзивної освіти: навч. посібн. для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 268 с.
Abstract: У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні основи та актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти. Проаналізовано міжнародне і національне законодавство з розвитку дошкільної та інклюзивної освіти. Розкрито концептуальні засади інклюзивної освіти, сучасні підходи до організації інклюзивного освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком особистості дитини щодо забезпечення здобуття освіти дітьми з особливими потребами. Матеріали посібника розкривають зміст навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дошкільної та інклюзивної освіти». Змістове наповнення сприяє формуванню цілісному погляду на проблеми навчальної дисципліни та розвитку достатнього рівня узагальнення матеріалів. Для студентів другого (магістерського) рівня, спеціальності 012 Дошкільна освіта
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2920
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет (1).pdf1,86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.