Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2922
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КАВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ Для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта, 3-е видання, доповнене та перероблене
Authors: Кононко, О. Л.
Аніщук, А. М.
Keywords: методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної роботи
дошкільна освіта
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Кононко О. Л., Аніщук А. М. Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної роботи для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта. 3-ге вид., доповн. та перероб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 54 с.
Abstract: Рекомендації характеризують зміст та послідовність етапів підготовки, написання, оформлення та захисту кваліфікаційної науково-дослідної роботи. Для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2922
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File SizeFormat 
макет (3).pdf642,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.