Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2923
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕДШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ для викладачів і здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальність 012 Дошкільна освіта
Authors: Матвієнко, С. І.
Keywords: методичні рекомендації
методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Теорія та практика передшкільної освіти»
для викладачів і здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
дошкільна освіта
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Теорія та практика передшкільної освіти». Для викладачів і здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, спеціальність 012 Дошкільна освіта / уклад. С. І. Матвієнко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 62 с.
Abstract: У посібнику представлено методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія та практика передшкільної освіти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, спеціаль ності 012 Дошкільна освіта. Запропоновано наступний алгоритм укла дення методичних рекомендації до кожної теми практичного заняття: визначення етапів проведення; знання та уміння набуті на занятті; рекомендації з підготовки його питань; питання для самоперевірки; пропоновані до вивчення теми джерела. Доцільний для викладачів вищих навчальних закладів; здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 012 «Дошкільна освіта».
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2923
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет.pdf724,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.