Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2944
Title: ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ ЯК ЗАСІБ ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З РІДНИМ КРАЄМ
Authors: Матвієнко, С. І.
Keywords: екскурсія
віртуальна екскурсія
рідний край
краєзнавство
ознайомлення з рідним краєм
регіональна культура
Issue Date: 2022
Publisher: Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч. Житомир.
Abstract: Розглянуто специфіку проведення такої краєзнавчої форми роботи з дітьми віком 6-7 років, як віртуальна екскурсія. Розкрито специфіку цієї форми роботи. Вказано, якою мірою віртуальна екскурсія може забезпечити напрям краєзнавчої роботи з дошкільниками в умовах дистанційної організації освітнього процесу.
Description: The specifics of conducting such a local history form of work with children aged 6-7 years as a virtual excursion are considered. Expand the specifics of this form of work. It is indicated to what extent a virtual excursion can provide the direction of local history work with preschoolers in the conditions of remote Organization of the educational process.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2944
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВІртуальні_екскурсії_рідний_край_Матвієнко.pdf128,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.