Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2993
Title: Психологічні аспекти дослідження усвідомлення студентами життєвих подій за допомогою психосемантичних методів
Authors: Кресан О. Д.
Keywords: осмисленість події
спонтанність події
життєві події
усвідомлення
психосемантичний метод
семантичний диференціал
факторний аналіз
переживання
емоційна насиченість події
оволодіння подією
Issue Date: 2015
Citation: Кресан О. Д. Психологічні аспекти дослідження усвідомлення студентами життєвих подій за допомогою психосемантичних методів / О. Д. Кресан // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. Вип. 30. С. 316–325.
Abstract: У статті здійснено дослідження усвідомлення студентами життєвих подій за допомогою психосемантичних методів. Проаналізовано основні підходи до проблеми свідомості та усвідомлення у психології, визначено, що усвідомлення пов’язано з мовою та мовленням особистості, щоб усвідомити життєву подію та її значення і сенс у своєму житті, необхідно мовленнєве оформлення даної події у словах, описах, життєвих історіях тощо. Проведене емпіричне дослідження усвідомлення студентами життєвих подій за допомогою психосемантичного методу – семантичного диференціалу. Описано хід та результати дослідження, проведено факторний аналіз результатів. Виділено чотири фактори, в яких найвищі показники відсотка загальної дисперсії, значення шкал наведено у матриці повернутих компонент по всіх чотирьох факторах. Показані шкали, які мають найвищі і найнижчіт значення. Виділені наступні фактори усвідомлення студентами життєвих подій. Фактор „Емоційна насиченість події” відображає усвідомлення життєвої події як емоційного явища, що має позитивний та негативний полюс. Фактор «Оволодіння та переживання події» відображає внутрішню роботу особистості над подією, внутрішньо особистісний аспект події для людини, що включає також переживання даної події. Фактор „Усвідомленість, осмисленість події”, в якому виділяється раціональний, свідомий компонент події, що розуміється досліджуваними як така, що осмислюється та усвідомлюється. Четвертий фактор „Спонтанність” події – характеристика події як несподіваної, миттєвої, неочікуваної. Виявлені особливості усвідомлення студентами життєвих подій дають уявлення не лише про явище життєвих подій у свідомості, а й допомагають зрозуміти природу свідомості людини та процес саморозвитку особистості.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2993
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kresan_2015_Факторний аналіз.pdf391,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.