Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/30
Title: Фізика підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Authors: Мельничук, Олександр Володимирович
Бойко, Микола Павлович
Венгер, Євген Федорович
Keywords: фізика
підручник
Issue Date: 2017
Publisher: Наукова думка
Abstract: Підручник "Фізика, 9 клас" відповідає навчальній програмі "Фізика, 7-9 класи". Наведено лабораторні роботи, запитання, якісні та розрахункові задачі різних рівнів, завдання творчого та практичного спрямування.
Description: Знайомство зі світом фізики ми починали з відомого з дитинства механіч¬ного руху, з'ясування причин і закономірностей теплових та електричних явищ. Ви мабуть помітили, що для пояснення природи цих явищ ми усе глибше «занурювалися» в будову речовини. У механіці ми зверталися до понять про молекули й атоми лише для з'ясування природи сил пружності, які виникають під час деформацій тіл, та тисків у рідинах і газах. Теплові й електричні явища проявом процесів, які вже від-буваються на рівні молекул атомів та частинок, з яких вони складаються.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/30
Appears in Collections:Інститут точних наук і економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізика 9 клас Бойко М.П., Венгер Є.Ф., Мельничук О.В..pdfПідручник48,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
fizyka_9_Melnychuk.docx6,46 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.