Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3061
Title: Особливості виконання джазу
Authors: Павленко, О. М.
Keywords: джаз
джазовий ритм
джазова гармонія
джазова імпровізація
джазовий акомпонемент
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Павленко О. М. Особливості виконання джазу: методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 41 с.
Abstract: Методичні рекомендації адресовані здобувачам різних освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти («фаховий молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр») мистецького спрямування галузі знань 02 Культура і мистецтво та 01 Освіта/Педагогіка для організації самостійної роботи у процесі музично-інструментальної підготовки. Основна мета рекомендацій полягає у поглибленні знань про музично-виражальну систему джазу, а саме джазовий ритм, гармонію, імпровізацію та особливості виконання джазових творів у процесі формування інструментально-виконавської компетентності. Пропоновані методичні рекомендації можуть бути корисними і для викладачів закладів фахової передвищої освіти, початкової мистецької освіти для осучаснення власної методики викладання гри на музичному інструменті та всіх зацікавлених осіб.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3061
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Павленко О.М._Особливості виконання джазу.pdf5,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.