Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3110
Title: Психологічні особливості відображення життєвих подій у наративі
Authors: Кресан О. Д.
Keywords: життєві події
наратив
Issue Date: 2007
Citation: Кресан О. Д. Психологічні особливості відображення життєвих подій у наративі / О. Д. Кресан // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. Том ІІ : Психологічна герменевтика, вип. 5. С. 177–184.
Abstract: Сучасна психологічна наука, що розвивається швидкими темпами, використовує все нові й нові підходи до вивчення особистості з метою більш ефективного її функціонування та взаємодії в соціумі. Одним із підходів до вивчення особистості у психологічній науці є наративна психологія – напрям психологічних досліджень, що набув розповсюдження у другій половині ХХ століття. Наративна психологія вивчає „оповідальну природу людської поведінки, тобто характер взаємодії людини з власним досвідом через оповідання про нього” [7, с.85]. Основним положенням наративної психології є теза про те, що особистість не лише розуміє себе за допомогою мови, а й конструює себе у мовленні. Відповідно особистість здатна створювати, конструювати свій внутрішній світ і оточуючу реальність, свої життєві події. Засобом і формою даного конструювання є наратив.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3110
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007_КРЕСАН_Пс.особл.видображ.жит.подий.pdf341,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.