Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3115
Title: Переживання та усвідомлення життєвих подій як явище внутрішнього світу особистості
Authors: Кресан О. Д.
Keywords: переживання
усвідомлення
внутрішній світ
особистість
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Кресан О.Д. Переживання та усвідомлення життєвих подій як явище внутрішнього світу особистості // Внутрішній світ особистості: збірник матеріалів Х Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Ніжинської вищої школи (5–6листопада2020 р., м. Ніжин) / за ред. М.В.Папучі. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 195с. С. 90-92
Abstract: Внутрішній світ людини є психологічним явищем, яке не до кінця операціоналізоване і визначене в психології, оскільки, з одного боку, становить науковий термін, а з іншого – метафору. Ми ніби й розуміємо, про що йдеться, проте складно дослідити і науково обґрунтувати це поняття. У філософії та психології було чимало спроб пояснити це явище. Так, у феноменології Е.Гуссерля, а пізніше у філософії А.Шюца та інших авторів зустрічаємо поняття життєвого світу, під яким розуміють світ повсякденності, який потрібно пізнавати і який є підґрунтям кожного пізнання, насамперед, наукового [2; 7]. У психології внутрішній світ вивчається у феноменологічній теорії К.Роджерса,де автор розглядає його як внутрішню реальність, суб’єктивний світ [6].
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3115
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_КРЕСАН_вн.світКонференція (1).pdf302,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.