Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3127
Title: Психологічні аспекти переживання життєвих подій учасниками АТО
Authors: Кресан О. Д.
Keywords: життєві події
успішне переживання
переживання
оповідь
наратив
життєві історії
Issue Date: 2016
Citation: Кресан О. Д. Психологічні аспекти переживання життєвих подій учасниками АТО [Електронний ресурс] / О. Д. Кресан // Технології розвитку інтелекту : електрон. наук. фахове вид. / Лаб. нових інформ. технологій Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2016. Том 2, № 3 (14).
Abstract: У статті здійснено аналіз психологічних аспектів переживання життєвих подій учасниками АТО, які є актуальними для ветеранів та учасників бойових дій. Їхні життєві події та життєвий досвід є переважно травматичними, тому переживання цих подій становить серйозну проблему для самих ветеранів і членів їхніх сімей. Наслідками не пережитих травматичних подій можуть бути симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР), порушення сну, труднощі в адаптації до мирного життя та діяльності тощо. Показано, що переживання життєвих подій учасників АТО відбувається шляхом оповідання життєвих історій та наративів, в результаті чого відбувається вираження травматичних емоцій та інтеграція життєвого досвіду, пов’язаного з цією життєвою подією. Відповідно до особливостей переживання життєвих подій учасниками АТО в оповіді було виділено три групи досліджуваних. До першої групи увійшли ті ветерани, які відмовлялися створювати й оповідати наратив про життєву подію, таким чином процес переживання в оповіді у них не відбувався. До другої групи належать ті досліджувані, у яких відбувається усвідомлення життєвої події, проте процес переживання та оповідь не відбувалися. Третя група досліджуваних – це учасники АТО, які оповідали життєві історії, в яких були наявні такі ознаки переживання події в тексті, як рефлексія, використання метафор, опис та аналіз почуттів тощо. Життєві історії учасників АТО розподіляються на такі типи: історія успіху, історія поразки, історія зради, історія втрати, історія кохання, історія мужності та сили духу. Найбільш успішними з погляду переживання життєвих подій для учасників АТО були історії мужності та сили духу.
Description: In the article the author analyses psychological aspects of ATO participants’ experience of life events as a topical problem for ATO veterans and participants. Their life events and life stories are mostly traumatic; therefore experience of these events becomes a serious challenge for veterans and their families. Traumatic events which were not sufficiently experienced can cause symptoms of posttraumatic stress disorder (PSTD), sleep disorder, difficulty in adaptation to peaceful life and work and so on. The research shows that ATO participants’ experience of life events happens through telling life stories and narratives whichresults in expression of traumatic emotions and integration of life experience concerning this life event. According to the peculiarities of ATO participants’ experience of life events in narratives the author singles out three test groups. The first test group consisted of the veterans who refused to create and tell narratives about a life event, thus the process of experience through a story did not happen. The second test group included those who realized the life event as they gave short characteristics of its plot, but the process of experience and telling a life story did not happen. The third test group comprised ATO participants who told life stories with the characteristics of life events experience such as reflection, using metaphors, description and analysis of feelings and so on. Life stories of ATO participants are divided into such types as: a story of success, a story of failure, a story of betrayal, a story of loss, a love story, a story of courage and will power. The most positive in terms of life events experience for ATO participants were stories of courage and will power.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3127
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кресан_Стаття_ПереживанняАТО.pdf371,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.