Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3137
Title: Роль інформаційних технологій у сучасній педагогічній практиці
Authors: Горошко, О. Л.
Keywords: Technologie inf o rmacyjno-komunikacyjne (IT)
inicjatywy edukacyjne
metody pedagogiczne
kształcenie spersonalizowanе
doskonalenie zawodowe nauczycieli
cyfrowa platforma edukacyjna
innowacyjne podejście do edukacji
nowa ukraińska szkoła
Issue Date: 2023
Citation: Горошко О. Роль інформаційних технологій у сучасній педагогічній практиці. Scientia nr 17. Chełmskie Towarzystwo Naukowe ul. Pocztowa 52 , 22-100 Chełm. С. 108-118
Abstract: W artykule zbadano znaczenie roli technologii informacyjnych we współczesnej pedagogice i ich wpływ na jakość edukacji. Wskazuje się na potrzebę posiadania przez nauczycieli kompetencji informatycznych i sugeruje sposoby rozwijania niezbędnych umiejętności. W artykule rozważono zalety stosowania technologii informatycznych, takie jak spersonali-zowane uczenie się, aktywne uczenie się, pokonywanie ograniczeń geograficznych w uczeniu się.Szczególną uwagę zwrócono na rolę IT w ramach cyfrowych platform edukacyjnych oraz współpracy specjalistów IT z edukatorami.Odnotowano inicjatywy i programy mające na celu rozwój informatyki w edukacji, w tym program „Nowa Szkoła Ukraińska”.Ogólna kon cepcja artykułu jest taka, że kompetencje informatyczne nauczycieli są kluczowym elementem współczesnej praktyki pedagogicznej i przyczyniają się do poprawy edukacji i przygotowania uczniów do społeczeństwa cyfrowego.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3137
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scientia_17_2023-108-118.pdf246,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.