Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3138
Title: Antologia „Kto wam pozwolił tak pięknie żyć...”
Other Titles: Антологія „Хто вам дозволив так чудово жити...”
Authors: Dudzińska, Łucja
Jung, Dawid
Issue Date: 2023
Abstract: РОМАН БОНК, народжений в Оструві Великопольському [1958], понад 30 років - після чотирирічного перебування в Торуні - живе в Познані. Редактор; поет, есеїст, етнолог за освітою (УАМ Познань), член Товариства Польських Письменників. Автор кільканадцятьох поетичних книг, есеїв, поетичних антологій. Із 2001 року засновник поетичного видавництва „Biblioteka Telgte” („Бібліотека Тельгте”), редактор, зокрема, 50-томної Познанської Німецької Бібліотеки [від есеїв Томаса Манна до біографії Лютера Шиллінга], творів Гете і Шиллера, Божественної комедії Данте та серії християнської класики Christianitas. З 2019 року є редактором Академії Яна Любранського. Опублікував, зокрема, Miejsca dróg i przepraw (Місця доріг і переправ) [Видавництво SPP 2005], Pieśni stopni (Пісні ступенів) і Soki (Соки) [Бібліотека Toposu 2015]; його вірші нещодавно з'явилися в антології польської катастрофічної поезії Rzeki ogniste (Вогнисті ріки) за редакцією Кшиштофа А. Єжевського [Toruń 2022, французьке видання 2009]. До друку готується збірка есеїв Nieprzeźroczystość (Непрозорість) та збірка поетичних перекладів Nie pytaj Pogodna… Dawni mistrzowie w nowych przekładach (Не питай, Радісна… Старі майстри в нових перекладах). У 2016 переміг рак, і впродовж останніх трьох років підтримує свою дружину в цій боротьбі. Чоловік Маріанни, батько Матеуша, Антоніни та Тимотеуша. Нагороджений Архієпископом познанським Станіславом Ґондецьким Медаллю Святих Петра і Павла за „видатні досягнення в галузі поширення християнської культури”
Description: ROMAN BĄK, ur. w Ostrowie Wlkp. [1958 r.], od ponad 30 lat – po czteroletnim epizodzie toruńskim – mieszka w Poznaniu. Redaktor i edytor; poeta, eseista, etnolog z wykształcenia (UAM Poznań), członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor kilkunastu książek poetyckich, eseistycznych, antologii poezji. Od 2001 r. twórca poety ckiej pracowni wydawniczej „Biblioteka Telgte”, redaktor m.in. 50-tomowej Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej [od esejów Thomasa Manna po biografię Lutra Schillinga], dzieł Goethego i Schillera, Boskiej komedii Dantego oraz serii klasyki chrześcijańskiej Christia nitas. Od 2019 r. redaktor Akademii Jana Lubrańskiego. Wydał m.in. Miejsca dróg i przepraw [Wyd. SPP 2005], Pieśni stopni oraz Soki [Biblioteka Toposu 2015]; jego wiersze ukazały się ostatnio w anto logii polskiej poezji katastroficznej Rzeki ogniste pod redakcją Krzysztofa A. Jeżewskiego [Toruń 2022, wyd. francuskie 2009]. W przygotowaniu do druku zbiór esejów Nieprzeźroczystość oraz tom przekładów poetyckich Nie pytaj Pogodna… Dawni mistrzowie w nowych przekładach. W roku 2016 wygrał bitwę z rakiem, od trzech lat wspomaga w tej walce Żonę. Mąż Marianny, ojciec Mateusza, Antoniny i Tymoteusza. Nagrodzony przez Arcybiskupa Poznańskie go Stanisława Gądeckiego Medalem św. Piotra i Pawła za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie krzewienia kultury chrześcijańskiej”.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3138
Appears in Collections:Без назви

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antologia_POL_UA.pdf4,06 MBAdobe PDFView/Open
Okladka_antologia.png1,11 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.