Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3159
Title: Наратив і діалог
Authors: Кресан О. Д.
Keywords: наратив
діалог
Issue Date: 2007
Citation: Кресан О.Д. Наратив і діалог // Діалогічність як форма існування і розвитку особистості: Монографія / За заг. ред. Г.О.Балла, М.В.Папучі. Ніжин: В-во «Міланік», 2007. С.298-308.
Abstract: Сучасний розвиток психологічної науки і практики сприяє появі все більш різноманітних і різнобічних досліджень особистості. Різні підходи до розуміння сутності людини, її внутрішнього світу, спричиняють до виникнення нових напрямків і методів психологічних досліджень, консультативних та психотерапевтичних течій. Однією з тенденцій сучасної психологічної науки є все більша інтеграція теоретичних знань, прикладних досліджень та підходів до практичної роботи з особистістю. Яскравим прикладом даного поєднання є один із напрямів сучасної психологічної науки наративна психологія. Даний напрямок набув розповсюдження у другій половині XX століття. Наративна психологія вивчає „оповідальну природу людської поведінки, тобто характер взаємодії людини з власним досвідом через оповідання про нього” [Проблеми психологічної герменевтики, 2004, с.85]. Основним положенням наративної психології є теза про те, що особистість не лише розуміє себе за допомогою мови, а й конструює себе у мовленні. Відповідно особистість здатна створювати, конструювати свій внутрішній світ і оточуючу реальність, свої стосунки з оточуючими та життєві події. Засобом і формою даного конструювання є мова та мовні форми. Однією з таких мовних форм є наратив.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3159
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007_наратив_діалог Стаття.pdf436,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.