Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3344
Title: РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Authors: Блищік, Антоніна Олексіївна
Keywords: емоційний інтелект
молодший шкільний вік
гра
ігрова діяльність
ігрові технології
Issue Date: 2023
Abstract: Магістерську роботу присвячено вивченню проблеми розвитку емоційного інтелекту молодших школярів засобами ігрових технологій. Об’єкт дослідження – емоційний інтелект. Предмет дослідження – психологічні особливості емоційного інтелекту молодших школярів. Мета – визначити й обґрунтувати психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту молодших школярів засобами ігрових технологій. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання матеріалів магістерської роботи в консультативній та розвитковій роботі з молодшими школярами та психологічного їх супроводу; у просвітницьких, профілактичних заходах, пропонованих педагогам, школярам та батькам. У вступі визначено актуальність теми, об’єкт, предмет, мету дослідження, гіпотезу та методи дослідження. Окреслено теоретичне та практичне значення, наукову новизну дослідження. Подано інформацію щодо бази проведення експерименту та короткий опис апробації результатів. У першому розділі здійснено аналіз фундаментальної психологічної літератури з проблеми дослідження, охарактеризовано сутність основних понять та психологічні особливості емоційного інтелекту; виділено структуру емоційного інтелекту; визначено емоційний інтелект засобом успішної самореалізації особистості. У другому розділі проаналізовано психологічні особливості емоційного інтелекту молодших школярів; визначено особливості розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці; здійснено аналіз ігрової діяльності як засобу розвитку емоційного інтелекту особистості молодшого школяра. У третьому розділі представлено процедуру та результати проведеного експериментального дослідження психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту молодших школярів засобами ігрових технологій.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3344
Appears in Collections:053 (Психологія) Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Блищік А.О.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.