Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3388
Title: Вісник студентського наукового товариства
Keywords: вісник
студентське наукове товариство
Issue Date: 2023
Citation: Вісник студентського наукового товариства [електронне видання]: збірник наукових праць студентів, магістрантів і аспірантів / за заг. ред. О. В. Мельничука. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. Вип. 28. 254 с.
Abstract: Матеріали надруковані в авторській редакції. За достовірність фактів, цитат, власних назв, посилань на джерела та інших відомостей відповідають автори публікацій.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3388
Appears in Collections:Вісник студентського наукового товариства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВСНТ №28_2023_видавн_ 28.06.pdf5,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.