Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3391
Title: Завдання та методичні рекомендації до практичних та лаборатор них занять з навчальної дисципліни «Теорія і методика навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 013 Початкова освіта
Authors: Гордієнко, Т. В.
Шевчук, М. О.
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Завдання та методичні рекомендації до практичних та лаборатор них занять з навчальної дисципліни «Теорія і методика навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 013 Початкова освіта / уклад.: Т. В. Гордієнко, М. О. Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 32 с.
Abstract: Видання містить завдання та методичні вказівки щодо підготовки до практичних і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Теорія і методика навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі», які передбачають поглиблення. конкретизацію та систематизацію знань. Додається також опис самостійної роботи з навчальної дисципліни. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 013 Початкова освіта.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3391
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет.pdf480,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.