Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/33
Title: ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта" 2-ге видання, доповнене і перероблене
Authors: Аніщук, А. М.
Keywords: розвиток мовлення
зв'язне мовлення
комунікативно-мовленнєвий розвиток
художньо-мовленнєва діяльність
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво НДУ ім.М. В. Гоголя
Citation: Аніщук А. М. Дошкільна лінгводидактика : навч. посіб. / А. М. Аніщук. – 2-ге вид., доп. і переробл.– Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 317 с.
Abstract: Навчальний посібник містить комплекс матеріалів, структурованих відповідно до навчальної програми даної дисципліни. Змістове напов¬нення охоплює аудиторну, самостійну та індивідуальну роботу студентів, надаючи їй системності, послідовності, сприяє формуванню цілісного погляду на проблеми навчальної дисципліни та розвитку достатнього рівня узагаль¬нення матеріалів.
Description: Навчальний посібник включає : тексти лекцій. семінарські, лабораторні заняття, самостійну роботу студентів, індивідуальні навчально-дослідні завдання, питання для самоперевірки, тестові завдання. питання до екзамену, рекомендовану літературу до вивчення навчальної дисципліни.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/33
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аніщук_А_М_Дошкільна.doc3,48 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.