Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3436
Title: Навчально-методичні рекомендації до науково-дослідницької практики за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: магістр психології. Практичний психолог другого рівня вищої освіти
Authors: Литовченко, Н. Ф.
Keywords: навчально-методичні рекомендації
науково-дослідницька практика
053 Психологія
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Навчально-методичні рекомендації до науково-дослідницької практики за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: магістр психології. Практичний психолог другого рівня вищої освіти / уклад.: Литовченко Н. Ф. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 53 с.
Abstract: Навчально-методичні рекомендації пропонуються на допомогу здобувачам у підготовці та проходженні науково-дослідницької практики, яка спрямована на закріплення зв’язку теоретичних знань, одержаних магістрантами під час навчання, з практикою, сприяти розвитку творчого дослідницького підходу до майбутньої професійної діяльності, набуття навичок аналізу результатів своєї праці та самоосвіти. Навчально-методичні рекомендації містять пояснення загальних вихідних положень науково-дослідницької практики, завдань магістрантів протягом науково-дослідницької практики, рекомендації щодо оформлення звітної документації та підготовки до підведення підсумків практики, приклади оформлення використовуваних наукових джерел. У додатках містяться приклади виконання завдань практики.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3436
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАКЕТ_Литовченко_практика.pdf639,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.