Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3444
Title: Психологія. Частина 1. Загальна психологія: конспект лекцій
Authors: Пісоцький, В. П.
Горянська, А. М.
Keywords: психологія
загальна психологія
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Пісоцький В. П., Горянська А. М. Психологія. Частина 1. Загальна психологія: конспект лекцій: навч. посібн. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 259 с.
Abstract: Конспект лекцій є систематизованим курсом з дисципліни «Психологія», розробленим у відповідності з навчальною програмою для студентів педагогічних спеціальностей. У посібнику стисло і концептуально викладені теми навчального курсу, які стосуються основних розділів загальної психології. У темах 1–5 розкриті теоретико-методологічні основи психології, історичні етапи її становлення, методи дослідження психічних явищ, стадії і механізми розвитку психіки і тваринному світі і людському суспільстві, психологія особистості (структура, типологія, спрямованість, мотивація) і діяльності. Широко представлені й критично проаналізовані наукові напрямки і теорії, які з різних боків розкривають класичні проблеми функціонування і розвитку психіки та особистості. Теми 6–8 висвітлюють індивідуально-психологічні властивості особистості (темперамент, характер, здібності). Теми 9–13 присвячені пізнавальним психічним процесам, а 14–15 теми – емоційно-вольовій сфері особистості. Для кращого засвоєння змісту кожної теми даються питання для самоперевірки. Сподіваємося, що цей посібник допоможе студентам опанувати базові наукові положення про феномени психіки, свідомості, несвідомого, особистості, індивідуальних відмінностей, чуттєвого і логічного пізнання, переживання емоцій і почуттів, актуалізувати власні процеси самопізнання, самовиховання і самореалізації.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3444
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет.pdf2,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.