Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3467
Title: Українське хорознавство
Authors: Шумська, Л. Ю.
Костенко, Л. В.
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Українське хорознавство: хрестоматія / уклад. Шумська Л. Ю., Костенко Л. В. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – 2023. – 450 с.
Abstract: Хрестоматія «Українське хорознавство» – перший в історії сучасної вищої музичної освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлені фрагменти наукових праць, навчальних та методичних видань вітчизняних музикознавців, диригентів та хормейстерів, фундаментальні праці та науково-методичні роботи яких створюють міцну теоретичну базу для розробки сучасного курсу хорознавства, як категорії загального музикознавства. Включені до хрестоматії тексти статей, навчальних посібників та монографій, в яких висвітлено окремі аспекти історії, теорії, практики хорового мистецтва та диригентсько-хорової педагогіки, підібрані та згруповані відповідно до п’яти тематичних розділів: І. Хорова культура України; ІІ. Технологічні засади організації хорової звучності; ІІІ. Аналіз та інтерпретація хорового твору; ІV. Професійна діяльність хорового диригента; V. Диригентсько-хорова педагогіка. Ці матеріали можуть варіативно застосовуватись для форматування змісту навчальних програм з дисципліни «Хорознавство» для здобувачів різних освітніх рівнів.Розраховано на студентів, магістрантів та викладачів мистецьких факультетів (відділень) вищих та фахових передвищих закладів музичної освіти.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3467
ISBN: 978-617-527-280-0
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Укр Хорознавство на друк.pdf4,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.