Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3494
Title: Профілактика свідомої бездітності серед молоді
Other Titles: навчально-методичний посібник. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. – 92 с.
Authors: Клименко, Леся Валентинівна
Keywords: свідома бездітність
чайлдфрі
профілактика
батьківство
усвідомлене батьківство
Issue Date: 2024
Abstract: У навчально-методичному посібнику висвітлено актуальні питання підго- товки студентів до реалізації принципів усвідомленого батьківства, узагальне- но основні причини та мотиви обрання представниками сучасної молоді курсу на бездітний спосіб життя (childfree), представлено напрямки підготовки до усвідомленого батьківства з урахуванням гендерного підходу. Навчально-методичний посібник «Профілактика свідомої бездітності серед молоді» підготовлено відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання, матеріали орієнтовані на здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3494
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.