Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3562
Title: Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять з навчальної дисципліни “Сучасні технології навчання технологічної та мистецької галузі в початковій школі” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня напряму підготовки 013 Початкова освіта
Authors: Возняк, І. І.
Гордієнко, Т. В.
Issue Date: 2024
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять з навчальної дисципліни “Сучасні технології навчання технологічної та мистецької галузі в початковій школі” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня напряму підготовки 013 Початкова освіта / уклад.: І. І. Возняк, Т. В. Гордієнко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. – 89 с.
Abstract: Видання містить завдання та методичні вказівки щодо підготовки до практичних і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Сучасні технології навчання технологічної та мистецької галузі в початковій школі», які передбачають поглиблення. конкретизацію та системати зацію знань. Додається також опис самостійної роботи, педагогічний словник та перелік питань для підготовки до екзамену з навчальної дисципліни. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня напряму підготовки 013 Початкова освіта.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3562
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет.pdf919,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.