Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3572
Title: Математична система Mathcad 15
Authors: Фетісов, В. С.
Issue Date: 2024
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Citation: Фетісов В. С. Математична система Mathcad 15: навч.-метод. посібн. Фетісов В. С. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. – 107 с.
Abstract: Посібник містить опис популярної комп’ютерної системи для виконання математичних розрахунків, а також лабораторні завдання для самостійного виконання. Розглянути основні прийоми роботи з програмою: виконання обчислень, роботи зі змінними, використання функцій, побудова двовимірних і тривимірних графіків. Наводяться найбільш вживані стандартні функції системи, розглядаються операції над даними. Окремими розділами подані розв’язування завдань лінійної алгебри та операції математичного аналізу, а також моделювання фізичних процесів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3572
Appears in Collections:ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mathcad - Валерий Фетисов.pdf9,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.