Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3639
Title: Методичні рекомендації з освітнього компонента «Мистецтво балетмейстера» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 024 Хореографія (денна/заочна форма навчання)
Authors: Сірякова, Г. В.
Issue Date: 2024
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3639
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.