Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/629
Title: РОЗВИТОК ПОЧУТТЯ СОВІСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК РЕГУЛЯТОРА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН
Other Titles: Методичний посібник для вихователів, практичних психологів, батьків, аспірантів та студентів спеціальності "Дошкільна освіта"
Authors: Аніщук, А. М.
Бойко, В.
Keywords: совість
міжособистістні стовунки
почуття совісті
старші дошкільники
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім.М. В. Гоголя
Citation: Розвиток почуття совісті у старших дошкільників як регулятора міжособистісних взаємин : метод. посібн. / А. М. Аніщук, В. В. Бойко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 135 с.
Abstract: У посібнику, орієнтуючись на основні засади Базового компонента дошкільної осві¬ти, враховано державні вимоги щодо рівня сформованості особистісно-оцінної компе¬тенції старшого дошкільника та розкрито важливі аспекти, що стосуються розвитку внутрішніх етичних інстанцій, зокрема, совісті як регулятора міжособи¬стіс-них взаємин дітей, створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей. Розкрито зміст поняття “совість” та близькі за змістом етичні кате¬горії: “сором”, “провина”, “самооцінка”, “моральна свідомість”, “моральні принципи”, формуванням зачатків елементарної совісті у дітей дошкільного віку, визначено рівні сформованості почуття совісті у дітей старшого дошкільного віку, виділено педагогічні умови розвитку почуття совісті як регулятора міжособистісних стосунків у старших дошкільників. Посібник містить діагностичні методики для дітей, анкети для педагогів та батьків, перелік художніх творів, етичні бесіди, розповіді вихователя, методичні рекомендації педагогам, пам’ятки для батьків, ігри та вправи для поглиблення уявлень старших дошкільників про етичну категорію “совість” та інші поняття, близькі за змістом. Мето¬дичний матеріал надасть педагогові інструментальну допомогу щодо їх реалізації. Доцільний для вихователів дошкільних навчальних закладів, практичних психо-логів, батьків, студентів, магістрів та аспірантів спеціальності "Дошкільна освіта".
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/629
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАКЕТ_CОВИСТЬ.docx29,48 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.