Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/639
Title: Використання музики в позаурочній роботі з учнівською молоддю Чернігівщини (кінець ХIХ - початок ХХ ст.)
Other Titles: MUSIC IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF YOUTH IN CHERNIHIV REGION (THE END OF XIX - THE BEGINNING OF XX CENTURY
Использование музыки в внеурочной работе с учащейся молодежью Черниговщины (конец ХІХ - начало ХХ ст.)
Authors: Матвієнко, С. І.
Keywords: історія музичної освіти
Чернігівщина
Issue Date: 2008
Publisher: Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки
Abstract: У статті проаналізовано основні напрями та форми використання музики як засобу духовного збагачення особистості учня в організації позаурочної роботи в навчальних закладах різного типу в Чернігівській губернії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Висвітлено погляди видатних громадських діячів Чернігівщини даного періоду на проблему організації дозвілля учнівської молоді.
Description: В статье проанализированы основные направления и формы использования музыки как средства духовного обогащения личности ученика в организации внеурочной работы в учебных заведениях разного типа в Черниговской губернии (конец ХІХ - начало ХХ ст.). Отражены взгляды выдающихся общественных деятелей Черниговщины данного периода на проблему организации досуга учащейся молодежи.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/639
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.