Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/642
Title: Контроль та оцінювання знань студентів спеціальності "Дошкільна освіта" з дисципліни "Художня праця та основи дизайну"
Other Titles: Контроль и оценивание знаний студентов специальности "Дошкольное образование" по дисциплине "Художественный труд и основы дизайна"
Control and evaluation of students knowledge of the specialty "Pre-School education" in the discipline " Art work and design basics"
Authors: Матвієнко, С. І.
Keywords: підготовка студентів
художня праця
Issue Date: 2015
Publisher: Проблеми мистецької освіти
Series/Report no.: 9;
Abstract: У статті представлено досвід викладання навчальної дисципліни «Художня праця та основи дизайну» в майбутніх фахівців дошкільної освіти. Автором статті коротко схарактеризовано специфіку викладання означеної дисципліни. Розглянуто особливості оцінювання теоретичних знань студентів в галузі художньої діяльності, а також контролю набутих практичних умінь щодо застосування їх у роботі з дітьми в дошкільному навчальному закладі. Основну увагу автором статті приділено оцінюванню знань студентів в усіх видах навчальної роботи через визначення відповідних критеріїв
Description: В статье представлен опыт преподавания учебной дисциплины «Художественный труд и основы дизайна» будущим специалистам дошкольного образования. Автором статьи кратко охарактеризована специфика преподавания обозначенной дисциплины. Рассмотрены особенности оценки теоретических знаний студентов в области художественной деятельности, а также контроля приобретенных практических умений по применению их в работе с детьми в дошкольном учебном заведении. Основное внимание автором статьи уделено оцениванию знаний студентов во всех видах учебной работы через определение соответствующих критериев.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/642
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.