Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/69
Title: Методичні матеріали до лабораторного практикуму навчальної дисципліни "Художня праця та основи дизайну"
Other Titles: Методические материалы к лабораторному практикуму учебной дисциплины "Ручной (художественный) труд и основы дизайна"
Authors: Матвієнко, С. І.
Коломоєць, Т. Г.
Лісовець, О. В.
Keywords: методичні матеріали
художня праця
дизайн
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НДУ ім.М. В. Гоголя
Abstract: (реферат): У посібнику викладено методичні матеріали до лабораторного практикуму навчальної дисципліни "Художня праця та основи дизайну". Надані матеріали допо¬можуть студентам початкових курсів спеціальності "Дошкільна освіта" у з’ясу¬ванні теоретичних і методичних аспектів тем, що будуть опрацьо¬вува¬ти¬ся на лабо¬раторних заняттях. Матеріали посібника спрямовані на забез¬пе¬чення ефектив¬ності організації самостійної навчальної роботи студентів при вивченні ними курсу "Художня праця та основи дизайну". Зміст посібника укладено відповідно до сучасних вимог підготовки фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми у галузі художньо-предметної діяльнос¬ті. Доцільний для викладачів вищих навчальних закладів; студентів і магістрів спе¬ціальності "Дошкільна освіта", інших педагогічних та мистецьких спе¬ціаль¬¬-ностей; вихователів дошкільних навчальних закладів; педагогів додат¬кової освіти; керівників гуртків
Description: Предложены методические материалы для проведения лабораторных занятий со студентами 1-го года обучения специальности "Дошкольное воспитание" по учебной дисциплине "Ручной художественный труд и основы дизайна". Пособие содержит необходимые иллюстрации к освоению техник ручного труда и обучению этому детей дошкольного возраста
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/69
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod mater prazya Nizhin.doc5,75 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.