Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/737
Title: Матеріально-побутові умови життя ніжинців у контексті історії повсякдення (кін. 1943–1953 рр.)
Authors: Страшко, Є.М.
Keywords: повсякденна історія
матеріальна сфера
житло- ве будівництво
карткова система
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Автор робить спробу простежити причини акцентування уваги у пост- радянській історіографії на повсякденному житті суспільства в цілому, соціальних груп чи окремих осіб. У статті обґрунтовано неспроможність ортодоксальної та застарілої методології повноцінно відтворити істо- рію минулого без розкриття способу життя пересічних людей – їх праці та побуту, радощів і негараздів. У статті аналізуються характерні тен- денції процесу відновлення та відбудови матеріальної сфери повсякден- ного життя ніжинців у перше повоєнне десятиліття, причини його кризо- вого стану та гіпертрофованого ідеологічного контролю.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/737
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 90 (2018 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf359,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.