Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/75
Title: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Навчальний посібник
Other Titles: THEORY AND METHODS MUSIC EDUCATION PRESCHOOL CHILDREN Tutorial
Authors: Матвієнко, С. І.
Keywords: музичне виховання
заняття музикою
діти дошкільного віку
теорія музичного виховання
методика музичного виховання
music education
music lessons
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім.М. В. Гоголя
Abstract: У посібнику викладено матеріали з вивчення навчальної дисципліни "Теорія та методика музичного виховання". Зміст посібника укладено за сучасними вимогами підготовки фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми у галузі музичного виховання. Розкрито науково-тео¬ре¬тичні засади музичного виховання з урахуванням національної складової даного процесу; визначено методичні основи навчання до¬шкільників різним видам музичної діяльності, проаналізовано форми організації музичного виховання дітей. Розглянуто окремі питання щодо організації процесу музичного виховання у дошкільному навчальному закладі.
Description: The manual provides materials for the study of the discipline "Theory and methodology of musical education". The Handbook is concluded with the modern requirements of preparation of specialists of preschool education to work with children in the field of music education. Disclosed scientific and theoretical foundations of musical education, taking into account the national component of the process; defines the methodological foundations of teaching preschoolers to various types of musical activity, analyzed forms of organization of musical education of children. Certain issues of the organization of the process of musical education in pre-school.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/75
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.