Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/783
Title: Лексико-фразеологічна об’єктивація іронічних семантичних планів в ідіолекті Михайла Стельмаха
Authors: Бойко, Н. І.
Keywords: об’єктивація
лексичні одиниці
фразеологічні одиниці
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті схарактеризовано лексичні та фразеологічні одиниці, які слугують засобами об’єктивації іронічних значеннєвих планів в ідіолекті Михайла Стельмаха. Виявлено, що декодування випадків іронічного вжи- вання в художньому мовленні автора забезпечують іронічні контексти, які моделюють лексико-семантичні групи загальновживаної та розмовно маркованої лексики, узуальних та трансформованих автором фразео- логічних одиниць. Іронічне слововживання та фразеовживання виявлено в контекстах, що об’єктивують емоційні стани й емоційні реакції персона- жів або відтворюють психологізм складних ситуацій. Репрезентантами згадуваних феноменів слугують оцінні змістові домінанти: бажання викликати захоплення співрозмовника позитивними рисами характеру, людськими якостями, яких насправді немає; оприлюднення негативних рис персонажів крізь призму семантичних планів позитивнооцінних лексем чи фразем; прагнення акцентувати увагу на дотриманні моральних прин- ципів, засудження відхилень від усталених національних стереотипів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/783
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 91 (2018 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf335,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.