Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/785
Title: Актуалізація форм дієприкметника в художньому мовленні О. Гончара
Authors: Шевченко, С.П.
Keywords: дієприкметник
оказіоналізм
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглянуто дієприкметникові форми, ужиті в художньому мов- ленні малої прози О. Гончара, проаналізовано їхні семантичні, формально- граматичні та стилістичні особливості. Простежено тенденції викорис- тання пасивних та активних дієприкметників у текстових фрагментах різних типів інформативності. Виявлено оказіональні дієприкметникові словоформи, притаманні мовотворчості О. Гончара. З’ясовано, що окремі з них мотивуються дієсловами, які не зафіксовані в загальномовних словниках. Визначено роль дієприкметника як важливого функціонально- стилістичного засобу ідіостилю письменника.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/785
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 91 (2018 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf324,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.